chakra's

Het woord chakra komt uit het Sanskriet en betekent wiel of schijf. Een chakra is een energiecentrum. Bij de mens liggen zeven hoofdchakra's langs de ruggengraat in het energetisch lichaam. De chakra's draaien rond in de "kern van ons zijn" en besturen en programmeren alles dat bijdraagt aan onze levenspatronen in lichaam, gevoel, denken en ziel/spirit. De trillingsgebieden van de chakra's beslaan alle levensgebieden van de mens.

Het eerste chakra Muladhara
Heeft uitwerking op de eerste levensbehoeften van een mens, dat wat we nodig hebben om in leven te blijven zoals: overlevingskracht, stabiliteit, algehele fysieke gezondheid, voeding, warmte, in je eigen onderhoud voorzien, geld op de bank, brood op de plank etc. Het gebied van het eerste chakra is het perineum, de bekkenbodem en de onderrug en benen. Het element aarde hoort bij dit chakra en het biedt ons stevigheid en grond onder de voeten. De kleur die resoneert met chakra één is rood.

Het tweede chakra Svadisthana
Heeft te maken met onze gevoelens en emoties, levenslust, seksualiteit en relaties. Ik en de ander en de uitwerking daarvan op elkaar. Het bij je gevoel kunnen komen. Ook beslaat het tweede chakra het gebied van genot. Ben je instaat te genieten? Chakra twee is gelegen in de onderbuik. Bij dit chakra hoort het element water ende kunst van het (laten) stromen. De kleur die resoneert met chakra twee is oranje.

Het derde chakra Manipura
Bestuurt ons energiesysteem en voedt de persoonlijke macht en wilskracht. Ben je in staat om naar je wil te handelen, om door te zetten en je doel te bereiken. De plaats van dit chakra is boven de navel en onder het middenrif (zonnevlecht). Het is het centrum van kracht en spontaniteit, het gebied van verantwoord met persoonlijke macht omgaan, individualiteit en wilskracht. Het element vuur hoort hierbij, de levensvonk die ons tot handelen aanzet. De kleur die resoneert met chakra drie is geel.

Het vierde chakra Anahatha
Is het centrum in ons chakrasysteem, daar waar de onderste drie chakra's en de bovenste drie samen komen. Het levensgebied van onbaatzuchtige liefde voor ons zelf en anderen, van mededogen en evenwichtige relaties op dat niveau. Zijn we in staat om van onszelf te houden en ons te verbinden op een hoger plan, dus zonder er iets voor terug te verlangen? Dit chakra is gelegen in het bovenste deel van de borstkas en de bovenkant van de rug. Het element lucht hoort erbij en ook onze ademhaling. De kleur die resoneert met chakra vier is groen of rose.

Het vijfde chakra Visshuda
Is ons communicatie centrum. Het levensgebied waar we verwoorden wat we voelen en denken. Door middel van chakra vijf zijn we in staat om ook onze creativiteit naar buiten te laten komen. Begrippen die nog meer samenhangen met chakra vijf zijn: zuivering en onthechting, ritme, zingen, schrijven en spreken in het openbaar. Zelfexpressie en harmonie met anderen, weerklank vinden in je omgeving horen bij dit chakra. De plaats van het vijfde chakra is het keelgebied. Het element dat bij het vijfde chakra hoort is ether. De kleur die resoneert met het keelchakra is helder blauw.

Het zesde chakra Ajna
Is het levensgebied, dat ons inzicht geeft in het bestaan en ons leert grote verbindingen te leggen, zodat we de rode draad in ons leven leren zien. Het chakra zorgt ervoor dat we onze intuïtie ontwikkelen en dat we om leren gaan met kosmisch bewustzijn. Het is ook het gebied van helderziendheid ,bewuste waarneming van het bestaan, onderscheidingsvermogen en inzicht. Het zesde chakra is gelegen op het voorhoofd in het midden van het hoofd, net tussen de ogen of iets erboven. Het is de plek waar we kunnen uitstijgen boven ons eigen ego met al zijn beperkingen. De kwaliteit die bij het zesde chakra hoort is licht en de resonerende kleur is indigo blauw of paars.

Het zevende chakra Sahasrara
Is ons hoogste chakra en vormt onze verbinding met het spirituele en de hogere kennis. Het is ons gebied van zijn, van metamorfose en transformatie van lichaam en geest. Het kruinchakra is het gebied van de hoogste volmaaktheid van een mens. In het kruinchakra verbinden alle energieën van de lagere chakra's zich, net zoals alle kleuren van het spectrum zich verenigen in het witte licht. Via het kruinchakra kunnen wij het hoogst mogelijke inzicht verkrijgen. We worden helderwetend, -horend en -ziend wanneer we ons er voor openstellen.


aanmelden